Zamknij

Ministerstwo sportu potwierdza: wydłuży się kadencja władz związków sportowych

17.04.2020 16:18
Dmowska-Andrzejuk
fot. Aleksandra Szmigiel/REPORTER/East News

W związku z pandemią koronawirusa, przełożeniem igrzysk olimpijskich i trudnościami w przeprowadzeniu wyborów ministerstwo sportu wprowadziło możliwość przedłużenia kadencji obecnych władz związków sportowych i ustaliło nowy termin graniczny na przeprowadzenie wyborów - 30 września 2021 roku.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - SPORT na Facebooku 

Ministerstwo sportu w związku z pandemią  koronawirusa wprowadziło możliwość przedłużenia kadencji władz polskich związków sportowych - poinformował resort. Termin graniczny na przeprowadzenie kolejnych wyborów to 30 września 2021 roku.

Ministerstwo sportu wydłuży kadencję władz związków sportowych

Wprowadzone w ramach nowej wersji tzw. tarczy antykryzysowej, przyjętej w czwartek w nocy przez sejm, zmiany wynikają z faktu, że cały świat zmaga się obecnie z pandemią oraz z jej konsekwencjami, wśród których jest m.in. przełożenie na 2021 rok igrzysk i paraolimpiady w Tokio.

Przepis dotyczy możliwości przedłużenia kadencji władz polskich związków sportowych, które wygasają w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2021 roku. Po zmianach ich rządy muszą zakończyć się najpóźniej 30 września 2021 roku.

"To odpowiedź na sygnały części środowiska sportowego, dotyczących trudności związanych z organizacją elektronicznych wyborów, szczególnie na szczeblu okręgowych związków sportowych. Ma to zapewnić ciągłość funkcjonowania władz polskich związków sportowych bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia członków lub delegatów w czasie zmagań związanych z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak również w czasie przełożonych w związku z tym igrzysk w Tokio" - uzasadniono w komunikacie resortu.

"Ograniczenie kadencji związane jest z cyklem przygotowań olimpijskich"

Jak zaznaczono, ograniczenie kadencji do czterech lat związane jest z cyklem przygotowań olimpijskich. Przedłużenie jej w przypadku związków, w których sprawowanie władzy zakończyłoby się przed 30 czerwca 2021 roku, z uwagi na pandemię i przełożenie igrzysk pozwolić ma na kontynuowanie przygotowań do tej imprezy w ramach wskazanego cyklu.

"Dotyczy to również wyboru i funkcjonowania władz związków sportowych niebędących członkami polskich związków sportowych, jak również tych będących członkami polskich związków sportowych działających w ich strukturach (tzw. wojewódzkich i okręgowych związków sportowych). Kadencje władz w tych podmiotach związane są z cyklem olimpijskim i kadencją władz polskiego związku sportowego" - podkreślono.

Ministerstwo dodało, że na podstawie ogólnych przepisów dotyczących stowarzyszeń podmioty takie (polskie związki sportowe, związki sportowe i część klubów sportowych, które działają w formie stowarzyszeń i fundacji) będą mogły też korzystać z uproszczonego trybu głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Resort poinformował też o nowym przepisie dotyczącym obszaru finansowania sportu w czasie pandemii.

"Nowy art. 87 zawiera czasową podstawę prawną finansowania zadań z obszaru kultury fizycznej oraz wsparcie finansowe realizacji przez wskazane podmioty (m.in. Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski) zadań wynikających ze stanu zagrożenia" - zaznaczono.

Wydłużono wypłacanie stypendium sportowego

Zmianie uległ również artykuł dotyczący stypendium sportowego dla członków kadry narodowej. Wydłużono wypłacanie go do czterech miesięcy po dniu odwołania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

"Powyższe zapewni środki finansowe członkom kadry narodowej również, gdy stan epidemii zostanie odwołany, ale nie będą odbywały się jeszcze zawody sportowe" - uzasadniono.

Wskazane regulacje wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i jej ogłoszeniu.

TO RÓWNIEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

RadioZET.pl/PAP

Posłuchaj podcastu