Zamknij

Nowe informacje ws. obostrzeń w sporcie. Czy baseny i siłownie są otwarte?

01.02.2021 12:34
Siłownie - koronawirus
fot. Shutterstock

Koronawirus. Są nowe informacje w sprawie obostrzeń w sporcie. Czy baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness są otwarte? 1 lutego rząd przedłużył obostrzenia w sporcie. Do kiedy baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness pozostaną zamknięte? Zobacz treść nowego rozporządzenia Rady Ministrów o przedłużeniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa w obszarze sportu!

  • Rząd przedłużył obecnie trwające obostrzenia w obszarze sportu do 14 lutego 2021 roku
  • Oznacza to, że z powodu trwającej pandemii koronawirusa baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness pozostaną zamknięte

W poniedziałek, 1 lutego 2021 roku, weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia, zgodnie z którym obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 14 lutego 2021 r.

Oznacza to, że z powodu trwającej pandemii koronawirusa baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness pozostaną zamknięte dla "zwykłych" ludzi co najmniej do 14 lutego.

Koronawirus. Czy baseny i siłownie są otwarte? Obostrzenia od 1 lutego

Dotychczas obowiązujące obostrzenia w obszarze sportu obejmują:

"Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

  1. dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
  2. basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem podmiotów,
    1. działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
    2. dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • bez udziału publiczności."

RadioZET.pl/gov.pl